Nørregaardens ønske er at etablere

Et sundt og aktivt møde & værested 

Nørregaarden 

 • Et sted med plads til alle på tværs af alder, uddannelse og funktionsniveau
 • Adgang for alle uanset funktionsniveau
 • Naturoplevelse
 • Et sted hvor de gamle håndværk kan læres videre
 • Samlingssted for frivillig foreningen Nørregaardens Venner

Læringssted med temaet "Fra jord til bord"

 • Rundvisninger
 • Temadage
 • Mini planteskole
 • Læringsforløb - kort/langt
 • Læring tilpasset de enkelte forløb
 • Læringsdrivhus
 • Kurser
 • Havefællesskab
 • Traktortur til De himmerlandske heder (naturpleje)

Landbrug og fødevarer

 • Naturpleje
 • Grøntsagsproduktion
 • Gårdbutik

Besøgsgård

 • Udflugtssted
 • Aktivitetsområde
 • Madpakkehus
 • Café og orangeri med storkøkken til hverdag, møder og fest
 • Socialt mødested
 • Havefællesskab
 • Shelterplads
 • Traktortur til De himmerlandske heder (naturpleje)
 • Overnatning/miniferie i Tinyhouse

Socialøkonomisk virksomhed

 • Arbejdende værksteder; træværksted, kreativt værksted, grønt værksted (gartneri), gård og dyreværksted, køkken og caféværksted, administrations værksted, metalværksted og maskinværksted
 • Aktiveringssted for unge mennesker
 • Samarbejde med jobcenter (aktivering og jobafklaringsforløb)
 • Arbejdsplads for handicappede, udfordrede eller med særlige behov

Nørregaardens Venner

En frivillig forening vi har oprettet herude, hvor du/I har mulighed for at;

 • Støtte udviklingen
 • Være en del af fællesskabet
 • Deltage som frivillig med lige netop det du kan og har lyst til at byde ind med.

Se mere på siden Nørregaardens Venner